Inget blir bättre än den svagaste länken!

Det är därför viktigt att vi samarbetar med de bästa leverantörerna som kan odla fram sina produkter på ett miljöriktigt sätt. Genom närproducerat minskar vi också transporterna och får på köpet bättre kvalitet och mindre miljöpåverkan.
Förutom en hög bredd på konventionella produkter så finns i koncernen ett bolag som endast jobbar med ekologiska och kravodlade produkter och som har ett brett kontaktnät med ekologiska odlare inom Sverige och övriga världen. Vi fokuserar även på närproducerade produkter från Mälardalen och Gotland.

Bild